W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone w załączniku prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę o firmie: CARBO-TRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, 41-400 Mysłowice ul. Karola Miarki 15.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
CARBO-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-400 Mysłowice, ul. K. Miarki 15
NIP: 2220562451

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
41-400 Mysłowice, ul. K. Miarki 15
iodo@carbo-trans.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych